Bardzo dobre wyniki finansowe za III kw. 2023

04 Grudnia, 07:00

PKP Cargo Service po trzech kwartałach 2023 r. nadal utrzymuje bardzo wysokie wyniki finansowe, w dodatku nieco powyżej ubiegłorocznych, które były rekordowe w historii spółki. 

Przychody za III kw. wyniosły 189,9 mln zł (rok wcześniej 184,7 mln zł), EBITDA 33,0 mln zł (poprzednio 32,7), a zysk netto spółki wyniósł 19,5 mln zł (19,0 mln zł przed rokiem). 

− Finansowe sukcesy PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. są wynikiem długofalowych działań prowadzących m.in. do zawierania nowych intratnych kontraktów. Efektywność w tym zakresie pozwala Spółce nie tylko na osiąganie wysokich zysków, ale także na poszerzanie swojej oferty − mówi Wiceprezes Zbigniew Prus. 

− To bardzo duży sukces biorąc pod uwagę mocną konkurencję na rynku, a także stale rosnące koszty bezpośrednie i pośrednie działalności. Trzeba przy tym podkreślić, że w tej kadencji, obejmującej lata obrachunkowe 2021-23, wdrożyliśmy już dwie podwyżki płac w wysokości łącznej nie mniejszej niż 900 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co z pochodnymi daje nie mniej niż 1200 zł na pracownika − podkreśla Robert Szydlik, Prezes Zarządu PKP CS.