PKP CARGO SERVICE, jako spółka dedykowana do obsługi bocznic kolejowych została wyposażona przez PKP CARGO S.A. w tabor kolejowy, niezbędny do realizowania usług. Zasoby te są sukcesywnie zwiększane, tak, aby jakość świadczonych usług dla naszych klientów była na jeszcze wyższym poziomie.

PKP CS posiada aktualnie 25 lokomotyw, w tym:

Lokomotywy spalinowe:
  • SM42 typ 6D – 15 sztuk (3 szt. - w trakcie modernizacji do typu 6Dg/B1)
  • SM42 typ 6Dg/A – 3 sztuki
  • SM42 typ 6Dg/B1 – 4 sztuki lokomotywy wyposażone w system sterowania radiowego (do 2022 r. planowana ilość - 7 sztuk)*
  • ST48 typ 15D/A – 1 sztuka
Lokomotywy elektryczne
  • ET22 typ 201E – 2 sztuki

 

PKP CS posiada aktualnie ok. 190 wagonów, w tym:

  • FAS - typ 418V
  • Fals - typ WAP
  • Falns - typ 440V
  • Ea - typ 408Wb