Polityka prywatności i cookies
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17 (02-021 Warszawa).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - p. Agata Górzyńska-Wójcik, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres email:
agata.gorzynska-wojcik@pkpcargoservice.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki (tj. ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa) z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych.”
Zgłaszanie ewentualnych incydentów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@pkpcs.pl

III. CZYM JEST POLITYKA

Na stronie internetowej www.pkpcargoservice.com może Pani/Pan zapoznać się z:
- informacjami dotyczącymi usługi oferowanej przez Spółkę tj. obsługi bocznic kolejowych,
- z aktualnymi wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Spółkę,
- z treścią komunikatów, w tym o możliwościach zatrudnienia.
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie może Pani/Pan udostępnić Spółce podczas korzystania z naszej strony internetowej a także wykorzystywania plików cookies.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności w trakcie korzystania ze strony internetowej www.pkpcargoservice.com
Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001.
PKP CARGO SERVICE wdrożyła polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Systematycznie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

IV. PLIKI COOKIES

W celu lepszej realizacji usług, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej będziemy na Pani/Pana przeglądarkę internetową przekazywać niewielki plik, który będzie przechowywany w pamięci Pani/Pana komputera a odczytywany przez nasz serwer Internetowy (pliki cookies). Zdecydowana większość cookies istnieje wyłącznie w trakcie trwania sesji lub odwiedzin na naszej stronie.
W plikach cookies przechowuje się informacje, których możemy potrzebować, aby optymalnie dostosować się do sposobów korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, a także zbierać dane statystyczne dotyczące naszej strony www (np. które zakładki były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej).
Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Korzystamy również ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić liczbę osób odwiedzających oraz żeby dostosować stronę w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie tzn., że nie można tego procesu ani zmodyfikować, ani usunąć.

V. WYŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIES W PRZEGLĄDARCE

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:
1) Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
2) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
3) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
4) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy
5) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ www.pkpcargoservice.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Spółki oraz w celu dopasowania treści zamieszczonych na stronie www. do zainteresowań i potrzeb użytkowników, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych. Dane mogą być również wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI

Pani/ Pana dane będą przetwarzane (w związku z dopasowaniem treści strony www.pkpcargoservice.com do zainteresowań użytkowników, prowadzenia marketingu usług, pomiarów statystycznych) do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej.
W pozostałym zakresie okres przechowywania został wskazany w poszczególnych klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie www.pkpcargoservice.com

VIII. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z dopasowaniem treści www.do zainteresowań użytkowników oraz prowadzenie marketingu usług własnych oraz dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia - dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.).
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści prowadzonej strony www. do potrzeb potencjalnych Klientów i użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa, a także ciągłe udoskonalanie.
Podstawa prawa przetwarzania danych w innych celach niż korzystanie ze strony internetowej Spółki określona została w poszczególnych klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie www.pkpcargoservice.com

IX. WYMÓG PODANIA DANYCH

Przetwarzanie danych w celach dopasowania treści strony internetowej do zainteresowań użytkowników, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach strony www jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Niezebranie danych osobowych w ww. celach może uniemożliwić poprawne świadczenia usług.
Wymóg podania danych osobowych opisany jest również w poszczególnych klauzulach informacyjnych – udostępnionych na stronie internetowej www.pkpcargoservice.com

X. ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
W pozostałym zakresie przetwarzania Odbiorcy danych zostali wskazani w poszczególnych klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie www.pkpcargoservice.com

XI. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
6) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Realizacja poszczególnych praw w związku z przetwarzaniem opisana jest w poszczególnych klauzulach informacyjnych udostępnionych na stronie internetowej www.pkpcargoservice.com
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych – na powyżej wskazane dane kontaktowe.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach strony www mogą z czasem ulegać rozszerzeniu co oznacza, że w przyszłości Spółka może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności i cookies zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki.
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.


Warszawa 2018 r. (Edycja nr 2 klauzuli informacyjnej, marzec 2021 r.)