Utrzymywanie taboru kolejowego (ECM)

ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM WAGONÓW TOWAROWYCH - w ramach otrzymanego certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru kolejowego (ECM), nasza firma jest uprawnionym podmiotem na terenie całej Unii Europejskiej do zarządzania utrzymaniem wagonów towarowych wszystkich typów (własnych oraz innych właścicieli).

Zespół ds. Zarządzania Taborem Kolejowym składa się z pracowników posiadających wymagane uprawnienia do nadzorowania, wykonywania i odbioru utrzymania pojazdów kolejowych. Prace wykonywane są na terenie całej Polski, terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy spełnieniu wymagań określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych.

Posiadana baza warsztatowa wyposażona jest w profesjonalny i nowoczesny sprzęt:
 • Specjalistyczny samochód do przewozu brygad naprawczych, materiałów i przyrządów pomiarowych.
 • Urządzenia i narzędzia do pracy w terenie.
 • Przyrządy diagnostyczne do wykonywania pomiarów pojazdów kolejowych.
 • Przyrząd do wykonywania prób hamulca na wagonach towarowych.
 • Hydrauliczny System Wkolejania Taboru Kolejowego (LUKAS).
 • Podnośniki wagonowe.
Kompleksowe usługi świadczone przez Spółkę polegają na:
 • Nadzór nad utrzymaniem wagonów towarowych w ramach Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (tzw. ECM).
 • Wykonywanie napraw bieżących wagonów towarowych i lokomotyw spalinowych.
 • Wykonywanie utrzymania: wagonów towarowych na poziomie P2 – P3, lokomotyw spalinowych na poziomie P1 do P2.
 • Usługi serwisu mobilnego.
 • Usuwanie skutków wykolejania taboru kolejowego przy użyciu hydraulicznego systemu wkolejania.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Napisz do nas wiadomość. Odpowiadamy zwykle w przeciągu 24 godzin.

Zapoznałem się z polityką prywatności