Spółka PKP CARGO SERVICE z roczną umową na transport węgla do elektrociepłowni Tauronu na Śląsku

06 Marca, 11:23

Konsorcjum PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. podpisało umowę z TAURONEM CIEPŁO na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby jednostek wytwórczych Tauronu.

Przedmiot zamówienia obejmuje transport węgla z kopalni należących przede wszystkim do TAURONU Wydobycie S.A. do zakładów zamawiającego, tj. do Zakładu Wytwarzania Tychy, Zakładu Wytwarzania Katowice, Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała, EC1 w Bielsku-Białej, Zakładu Wytwarzania Bielsko-Północ, EC2 w Czechowicach-Dziedzicach. Maksymalna liczba Mg (megagramów; Mg = tona), jaką może zlecić zamawiający do przewozu w okresie realizacji umowy, to 785 000. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę bocznic kolejowych.

Wartość podpisanej umowy to 43 877 400 zł netto.

Więcej tutaj: https://www.nakolei.pl/pkp-cargo-z-roczna-umowa-na-transport-wegla-do-elektrocieplowni-tauronu-na-slasku/