PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W TŁUSZCZU

20 Stycznia, 15:00

Dnia 20 stycznia 2022 roku PKP CARGO SERVICE podpisała list intencyjny z Zespołem Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu, kolejną placówką edukacyjną, którą Spółka zamierza aktywnie wspierać w kształceniu młodzieży szkolnej.

Zespół Szkół to placówka prężnie działająca w różnych obszarach, kształcąca swoich uczniów m.in. na kierunku technika transportu kolejowego.

W liście intencyjnym Strony zadeklarowały chęć podjęcia współpracy oraz określiły jej wstępne warunki. Jako priorytet uznano rozwijania kierunków kolejowych. Wolą stron jest umożliwienie uczniom odbywania praktyk i staży zawodowych w Spółce. Ponadto w ramach zawartego porozumienia Spółka oferuje stypendia w wys. 500 zł miesięcznie dla pełnoletniego ucznia, który zechce - po ukończeniu szkoły - podjąć pracę w Spółce lub grupie kapitałowej PKP CARGO. 

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty Bogusław Fidelus - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego, sygnatariusze listu intencyjnego Robert Szydlik - Prezes Zarządu PKP CARGO SERVICE, Grażyna Marszał - Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu, oraz Piotr Borczyński - Wicestarosta Wołomiński, a także przedstawiciele Spółki PKP CARGO SERVICE i inni.